O projekcie DIGITAL TACHO

Onlinowa przeglądarkowa aplikacja odczytująca zapisy na karcie warsztatowej technika

Karta warsztatowa przewidziana jest dla uprawnionych techników zajmujących się obsługą serwisową tachografów cyfrowych. Karty te zabezpieczone są
PIN-em i personalizowane dla technika warsztatowego. Wydawanie kart elektronicznych do tachografów cyfrowych jest obowiązkiem każdego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej. Zgodnie z Art. 29 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych podmiotem wydającym karty w Polsce jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

  • O kartę warsztatową wnioskować mogą podmioty prowadzące warsztaty oraz inne uprawnione podmioty, o którym mowa w Rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3821/85
  • Karta warsztatowa wydawana jest podmiotowi prowadzącemu warsztat oraz innym uprawnionym podmiotom przez podmiot wydający karty, którym w Polsce jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
  • Karta warsztatowa identyfikuje technika warsztatowego oraz umożliwia aktywację, kalibrację, testowanie i pobieranie danych z tachografu.
  • Karta warsztatowa wydawana jest na 1 rok, jednak nie dłużej niż okres ważności uprawnienia technika.
  • Warsztat jest zobowiązany do zwrócenia kart w przypadku przerwy w zatrudnieniu technika warsztatowego.
  • Jeżeli nie można zwrócić karty (tzn. karta została zagubiona/skradziona) warsztat jest zobowiązany do powiadomienia podmiotu wydającego karty.
  • Karta uszkodzona powinna być zawsze zwrócona do PWPW S.A.
  • Karta warsztatowa nie zostanie wydana w przypadku, kiedy warsztat jest również przewoźnikiem drogowym lub innym podmiotem wykonującym przewozy drogowe, będącym właścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego objętego obowiązkiem instalacji i użytkowania tachografu cyfrowego (Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85).

DIGITAL TACHO - Dla serwisów

Wprowadzenie 1

Zarejestrowanie organizacji w sustemie digital-tacho.eu

Uruchomienie 2

Zarejestrowanie wszystkich techników we własnym systemie zarządzania przedsiębiorstwem

Szkolenie 3

Przedstawienie najprostszej i najwygodniejszej metody tworzenia tabliczki pomiarowej opartej jedynia na danych zarejestrowanych na zaszyfrowanej karcie warsztatowej.

Personalizacja 4

Dostosowanie wizerunku przedsiębiorstwa do elementów aplikacji oraz realizacja szczegółów dodatkowych realizowanego projektu

Ekologia 5

Minimalizacja zużycia energi i uproszczenie niepotrzebnej biurokracji

Optymalizacja 6

Pełna kontrola nad przebiegiem procesu kontrolno pomiarowego wszystkich uczestników własnego systemu

Zadowolenie klientów 7

Przyspieszenie realizacji usługi wraz z podniesieniem jakości

Kompleksowość i bezpieczeństwo 8

Wszystko w jednym. Zabezpieczenie, poprawawność i prostota.

Oferta 9

Oferta.pdf

Zaufaj doświadczeniu profesjonalistów!