Strefa dla przedsiębiorstw i kierowców

Sprawdź czy Twój pojazd miał wykonywaną kalibrację tachografu w systemie DT.
Wystarczy, że wpiszesz numer rejestracyjny pojazdu bądź numer VIN.
Wygeneruj zaświadczenie sprawdzenia tachografu bezpośrednio.
O projekcie DIGITAL TACHO

Webowa aplikacja odczytująca zapisy na karcie warsztatowej technika

Karta warsztatowa przewidziana jest dla uprawnionych techników zajmujących się obsługą serwisową tachografów cyfrowych. Karty te zabezpieczone są
PIN-em i personalizowane dla technika warsztatowego. Wydawanie kart elektronicznych do tachografów cyfrowych jest obowiązkiem każdego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej. Zgodnie z Art. 29 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych podmiotem wydającym karty w Polsce jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

  • O kartę warsztatową wnioskować mogą podmioty prowadzące warsztaty oraz inne uprawnione podmioty, o którym mowa w Rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3821/85.
  • Karta warsztatowa wydawana jest podmiotowi prowadzącemu warsztat oraz innym uprawnionym podmiotom przez podmiot wydający karty, którym w Polsce jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
  • Karta warsztatowa identyfikuje technika warsztatowego oraz umożliwia aktywację, kalibrację, testowanie i pobieranie danych z tachografu.
  • Karta warsztatowa wydawana jest na 1 rok, jednak nie dłużej niż okres ważności uprawnienia technika.
  • Warsztat jest zobowiązany do zwrócenia kart w przypadku przerwy w zatrudnieniu technika warsztatowego.
  • Jeżeli nie można zwrócić karty (tzn. karta została zagubiona/skradziona) warsztat jest zobowiązany do powiadomienia podmiotu wydającego karty.
  • Karta uszkodzona powinna być zawsze zwrócona do PWPW S.A.
  • Karta warsztatowa nie zostanie wydana w przypadku, kiedy warsztat jest również przewoźnikiem drogowym lub innym podmiotem wykonującym przewozy drogowe, będącym właścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego objętego obowiązkiem instalacji i użytkowania tachografu cyfrowego (Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85).

DIGITAL TACHO - Dla serwisów

Uruchomienie

Zarejestrowanie wszystkich techników we własnym systemie zarządzania przedsiębiorstwem

Szkolenie

Przedstawienie najprostszej i najwygodniejszej metody tworzenia tabliczki pomiarowej opartej jedynia na danych zarejestrowanych na zaszyfrowanej karcie warsztatowej

Personalizacja

Dostosowanie wizerunku przedsiębiorstwa do elementów aplikacji oraz realizacja szczegółów dodatkowych realizowanego projektu

Optymalizacja

Pełna kontrola nad przebiegiem procesu kontrolno pomiarowego wszystkich uczestników własnego systemu

Zadowolenie klientów

Przyspieszenie realizacji usługi wraz z podniesieniem jakości

Kompleksowość i bezpieczeństwo

Wszystko w jednym. Zabezpieczenie, poprawawność i prostota.

Oferta

Oferta.pdf

Zaufaj doświadczeniu profesjonalistów!